Trans Service Ost s.r.o. , Štefánikova 84, 949 01 Nitra, podniká v cestnej doprave na základe

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!

povolenia správneho orgánu.

Trans Service Ost s.r.o. (ďalej len dopravca)  vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú dopravu.  Prepravuje celovozové zásielky ,kusové zásielky, prepravy sypkých substrátov, nebezpečné veci a potraviny.

Prepravy vykonáva  v súlade  s Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, vyhlášky

č. 11/1975 zb.

O nás …